اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون ۵ آبان ۹۶

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
ام البنیندوستى کتجپنجم دبستان۶۹۴۱
علىخالقى نژادىهشتم۶۷۹۷
افشینعزیزى کتجچهارم تجربى۶۷۷۷
بهنامدانشدهم تجربى۶۷۶۳
علىیاوریانچهارم تجربى۶۷۳۰
هانىتقوىیازدهم تجربى۶۶۲۷
مهسادادوندپنجم دبستان۶۵۰۷
سینامحمدى مال آخوندچهارم تجربى۶۴۸۷
رخسارهپایانىدهم تجربى۶۴۶۰
سمانهاحمدىیازدهم تجربى۶۴۰۷
زینبفتاحىچهارم تجربى۶۳۹۸
فهیمهاقازادهچهارم تجربى۶۳۲۳
سیده زهرامیرىیازدهم تجربى۶۳۱۱
مهرانفتاحىچهارم تجربى۶۲۸۴
نیماتقوى نژادچهارم تجربى۶۲۲۳
رضافتحىیازدهم تجربى۶۱۸۷
شهابنعمتىدهم تجربى۶۱۶۳
شیوانوروزىچهارم تجربى۶۱۴۷
زهرانظرىچهارم تجربى۶۱۳۲
امیدویسىچهارم تجربى۶۱۲۰
سبحانکرمى دره نارنجىیازدهم تجربى۶۰۹۴
حسینقاسمىهشتم۶۰۷۳
حمیدرضایونسىچهارم تجربى۶۰۴۵
مسعودنیک جویازدهم تجربى۶۰۲۸
محمد رضادانایىهشتم۵۹۹۲

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا