اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 29 بهمن 89

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
885360046اسماء رحمانى پور چهارم انسانى7314
885360006فریده دوستى سوم تجربى7139
875360052پیمان دانایى دوم تجربى7124
875360001سید سعید یزدان پرست چهارم تجربى6930
885360000حسن علیدادى کتجچهارم تجربى6700
885360007سحر کبوترى سوم تجربى6672
885360288صدیقهخوش قدمچهارم انسانى6533
885360077طاهره خنجرى دوم تجربى6522
895360010صدیقهرحمان نسبدوم تجربى6518
885360008زینب نظرى سوم تجربى6508
885360262گلنازآذرچهارم انسانى6472
875360182جواد یونسى کتج چهارم ریاضى6455
895360022الهامدانایىسوم تجربى6377
895360110حلیمهکاظمى نیکچهارم تجربى6371
895360067زیباعلیدادىسوم تجربى6344
885360005مژگان سعیدى چهارم انسانى6310
895360021سجادافراختهچهارم ریاضى6297
895360025حسنشهریارىچهارم ریاضى6283
895360050عنایت الهسعیدىچهارم ریاضى6198
895350097محسنعلیدادى کتجدوم تجربى6188
875360003فرزانه رحمانى پور سوم تجربى6185
885360263مهینآهنین جانچهارم انسانى6166
875360047کلثوم جلیل آزاد چهارم تجربى6160
895360201نعمت اللهحسینىچهارم انسانى6148
885360032محبوبه بختیارى چهارم تجربى6129
885360152یاسین قاسمى دوم تجربى6129

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا