اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 8 خرداد 94

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز 
رامینفتاحىچهارم تجربى7071
ساسانحسینى کتجچهارم تجربى6715
کورشنعمت پورمونهچهارم تجربى6583
مسعودضرغامىچهارم تجربى6518
فرشادمونه زاذهچهارم تجربى6156
ریحانهعظیمى فرچهارم تجربى6052
قاسمکشورىچهارم تجربى6037
فاطمهمحمدىچهارم تجربى5914
هانیهاحمدى کتجچهارم انسانى5898
فائزهزمانى نسبچهارم تجربى5866
زهراجعفرىچهارم تجربى5855
سمیراپرتاهچهارم تجربى5852
آرمانجماعتىچهارم تجربى5850
طیبهبهروزى- میهمان به 5795چهارم تجربى5701
برترهای کانون لنده 940308
برترهای کانون لنده 940308

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دکمه بازگشت به بالا