اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 22 مهر 1401

اولین آزمون رسمی کانون در سال جدید به صورت حضوری برگزار گردید .

در این پست لیست برتر های کانون لنده14010722   را جهت اطلاع رسانی منتشر می کنم .

نامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
ام البنيندوستى كتجدهم تجربى6703
ثمين الساداتميرسالارىهفتم6693
پيمانضرغامىيازدهم تجربى6680
سيده سارايزدان پرستنهم6520
رضامحمدى زادهدهم تجربى6504
محمد رضادانايىدوازدهم تجربى6468
ابوالفضلمرادىدوازدهم تجربى6294
تاراسلطانىيازدهم تجربى6265
مهرشادمحمدىدوازدهم تجربى6258
اميرعباساقازادهدوازدهم انسانى6150
محمد طاهاويسىدوازدهم تجربى6017
مهرنازمحمدىيازدهم علوم انسانى5963
النازنوروز زادهدوازدهم تجربى5955
الههپاكباز كتجنهم5917
سيده آتناسنائى فرددوم دبستان5848
هستىعلى نژادنهم5792
ثناالساداتحامدى خواههفتم5696
زهرانعمتىدهم تجربى5695
ياسرپورفتحىدوازدهم انسانى5672
مبيناغلامىنهم5651
اصغرمونه زادههفتم5628
برتر های کانون لنده14010722

برتر های کانون لنده14010722
برتر های کانون لنده14010722

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا