اخبار

برترین های کانون لنده در تاریخ 10مهر 88

شمارنده نام نام خانوادگى گروه آزمایشى تراز
۸۷۵۳۶۰۱۴۵ اسماعیل رضوى انسانى ۷۳۱۹
۸۸۵۳۶۰۰۰۶ فریده دوستى دوم تجربى ۶۹۷۱
۸۸۵۳۶۰۰۲۳ فاطمه ملک زاده انسانى ۶۸۹۰
۸۸۵۳۶۰۰۰۵ مژگان سعیدى سوم انسانى ۶۸۷۲
۸۸۵۳۶۰۰۵۰ محمد زمانى نسب انسانى ۶۷۵۸
۸۸۵۳۶۰۰۹۵ زهرا عالیان انسانى ۶۶۳۸
۸۶۵۳۵۱۴۴۳ مصطفى ولى پور تجربى ۶۶۱۳
۸۸۵۳۶۰۰۳۵ زیبا فتاحى سوم تجربى ۶۴۷۶
۸۸۵۳۶۰۰۸۵ خدیجه رحیمى انسانى ۶۴۴۴
۸۷۵۳۵۰۱۵۶ فرشته کریم زاده ریاضى ۶۴۲۷
۸۷۵۳۶۰۰۰۳ فرزانه رحمانى پور دوم تجربى ۶۴۱۵
۸۸۵۳۶۰۰۴۶ اسماء رحمانى پور سوم انسانى ۶۳۲۳
۸۸۵۳۶۰۰۰۰ حسن علیدادى کتج سوم تجربى ۶۳۰۶
۸۸۵۳۶۰۰۰۸ زینب نظرى دوم تجربى ۶۰۵۲
۸۸۵۳۶۰۰۴۵ سیده فاطمه عبدالله زاده انسانى ۵۹۹۸
۸۷۵۳۶۰۱۴۶ قاسم تقى پور انسانى ۵۹۸۸
۸۷۵۳۶۰۰۰۱ سید سعید یزدان پرست سوم تجربى ۵۹۳۴
۸۷۵۳۶۰۰۰۶ فرزانه خردمند پور تجربى ۵۸۹۳
۸۸۵۳۶۰۰۱۱ فرزانه یوسفى مفرد انسانى ۵۷۷۴
۸۸۵۳۶۰۰۵۱ احمد رضا جهانبخش دوم ریاضى ۵۶۹۹
۸۷۵۳۶۰۱۰۸ رضا میرى دوم تجربى ۵۵۷۶

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا