اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 27 دی 92

سلام در این پست برترین های کانون لنده921027 را جهت اطلاع منتشر میکنم .
برای روشن شدن وضعیت نفرات برتر آنها را در دو گروه کنکوری و پایه قرار دادم .


دانش آموزان کنکوری

نام نام خانوادگىگروه آزمايشى تراز
صديقه رحمان نسبچهارم تجربى7054
طاهره خنجرىچهارم تجربى6659
مسعود ضرغامىچهارم تجربى6652
فرشاد محمدى زادهچهارم تجربى6515
صاحب نادرى كتجچهارم تجربى6482
عاطفه كرمى دره نارنجىچهارم تجربى6068
برترین های کانون لنده921027
برترین های کانون لنده921027

دانش آموزان پایه

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
رامینفتاحى دم تنگسوم تجربى7513
مهسادانایىدوم تجربى7448
فاطمهخنجرىسوم تجربى7419
بهنازدوستىدوم تجربى7277
کورشنعمت پورمونهسوم تجربى7241
زینبفتاحىسوم راهنمایى7076
بهارهپورفتاحىدوم تجربى6873
فرشتهدوستى کتجسوم تجربى6813
الههنصیرىسوم راهنمایى6758
امینکرمى دره نارنجىدوم تجربى6711
شیوانوروزىسوم راهنمایى6533
زهراکاظمىسوم راهنمایى6479
افسانهسعادت بخشمعمارى سوم6347
یاسینرهبرى مهراول  متوسطه 16219
مرتضىولى پورالکتروتکنیک سوم6193
فهیمهاقازادهاول دبیرستان6138
غزلضربى طلاگهدوم تجربى6047

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا