اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 21 مرداد 90

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
875360052پيمان دانايى سوم تجربى7636
885360006فريده دوستى چهارم تجربى7003
895360022الهامدانايىچهارم تجربى6869
895360010صديقهرحمان نسبسوم تجربى6867
905360034عاطفهكرمى دره نارنجىدوم تجربى6782
905360035زينبخالقى نژادسوم انسانى6648
885360077طاهره خنجرى سوم تجربى6343
885360007سحر كبوترى چهارم تجربى6290
885360020عاطفه موسوى نسب دوم تجربى6188
905360055طاهرهخنجرىاول دبيرستان6178
895350097محسنعليدادى كتجسوم رياضى6161
895360027محدثهدانائىسوم تجربى6143
895360063زهراجعفرىدوم تجربى6126
895360067زيباعليدادىچهارم تجربى6107
895360032ويداحسن پورچهارم تجربى6102
905360000سيده سكينهسعادتىچهارم انسانى6040
905360040رعنازكى نژاد مونهدوم تجربى6024
885360008زينب نظرى چهارم تجربى6012

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا