اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون ۳ آبان ۹۸

در این پست لیست برترهای کانون لنده980803 را جهت اطلاع منتشر می کنم

دانش آموزان سخت کوشی که با تلاش توانستند نمره تراز بالاتر از 6000 را کسب نمایند .

برترهای کانون لنده 980803
برترهای کانون لنده 980803
نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
بهنامدانشدوازدهم تجربى۷۵۹۷
ام البنیندوستى کتجهفتم۷۱۵۳
علىخالقى نژادىدهم تجربى۷۱۳۷
فرزادمحمدى زادهیازدهم تجربى۶۹۰۵
مسعودنیک جودوازدهم تجربى۶۸۴۷
مهسادادوندهفتم۶۸۴۰
هانىتقوىدوازدهم تجربى۶۷۸۷
ابوالفضلمرادىنهم۶۷۷۴
سیده سارایزدان پرستششم دبستان۶۷۱۷
عرفاناحمدىیازدهم علوم انسانى۶۶۱۴
ابوالفضلزارعى لندهنهم۶۵۶۰
فاطمهکریمىیازدهم تجربى۶۴۶۸
تاراسلطانىهشتم۶۴۴۰
حسینقاسمىدهم علوم انسانى۶۳۶۰
سینامحمدى زادهدوازدهم تجربى۶۳۵۸
نگارصدرىدوازدهم تجربى۶۳۲۹
محمد رضادانایىدهم تجربى۶۳۱۳
زهرامرادىیازدهم تجربى۶۳۰۸
سروشسعیدىدوازدهم تجربى۶۲۹۶
پردیسرضایىیازدهم تجربى۶۲۸۷
سیده شکیلاآذربخشدوازدهم تجربى۶۲۳۸
فاطمهآذرهفتم۶۲۲۳
زینبفتاحىچهارم تجربى۶۲۰۱
علىحسن زاده پاطاوهدوازدهم تجربى۶۱۸۷
حمیدرضایونسىچهارم تجربى۶۱۸۵
ایماندستارانیازدهم تجربى۶۱۰۳
محمدخالقى نژادىهشتم۶۰۶۱
سمراقلى زاده کتجیازدهم تجربى۶۰۳۸

جهت ثبت نام اینترنتی کانون فرهنگی آموزش اینجا کلیک کنید

جهت پرداخت بدهی اینجا کلیک کنید

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

‫۲ دیدگاه ها

دکمه بازگشت به بالا