اخبار

برترین های کانون لنده در ۸ مرداد89

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
885360046اسماءرحمانى پورانسانى7217
875360052پيماندانايىدوم تجربى6902
875360001سيد سعيديزدان پرستتجربى6864
885360006فريدهدوستىسوم تجربى6682
885360035زيبافتاحىتجربى6671
885360000حسنعليدادى كتجتجربى6622
895360018حسينپرويزى نژادتجربى6573
895360021سجادافراختهرياضى6506
885360001جوادنعمتىرياضى6456
885360007سحركبوترىسوم تجربى6400
885360041سعيدرحمان نسبرياضى6300
885360005مژگانسعيدىانسانى6197
885360034سيمين دختكرمپورسوم تجربى6126
895360022الهامدانايىسوم تجربى6109
895360025حسنشهريارىرياضى6091
895360027محدثهدانائىدوم تجربى6020
895360020ليلانعمتى پورتجربى5999
895360032ويداحسن پورسوم تجربى5767
895360013سحرصالحىتجربى5616
885360036ليلامحمد زادهتجربى5611
895360015خسرويونسى كتجرياضى5599
885360164الهامميرىسوم تجربى5558
885360054ميناپرويزيانتجربى5528
885360022تهمينهعوض پورتجربى5510

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا