زیست شناسی

واکسن

واکسن معمولا از سه روش تهیه می گردد:الف : میکرب کشته شده

ب- میکرب ضعیف شده

پ-سم ضعیف شده میکرب  

واکسن معمولا برای پیشگیری و در بعضی موارد به منظور درمان به کار می رود

مثال برای واکسن از طریق میکرب کشته شده :باکتریایی : سیاه سرفه – حصبه – وبا

ویروسی :آنفلوآنزا – هاری

مثال برای واکسن از طریق میکرب ضعیف  شده :باکتریایی : ب- ث- ژ

ویروسی : فلج اطفال – سرخجه – سرخک – اوریون

مثال برای تهیه واکسن از طریق سم ضعیف شده :مثال باکتریایی دیفتری – کزاز 

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا