نتایج آزمون کانون لنده در 6 آذر 88

  شمارنده

  نام

  نام خانوادگى

  گروه آزمايشى

  تراز

  885360023

  فاطمه

  ملك زاده

  انسانى

  6808

  865351443

  مصطفى

  ولى پور

  تجربى

  6803

  885360046

  اسماء

  رحمانى پور

  سوم انسانى

  6772

  885360000

  حسن

  عليدادى كتج

  سوم تجربى

  6747

  885360049

  افسانه

  مومنى

  تجربى

  6695

  885360050

  محمد

  زمانى نسب

  انسانى

  6620

  875360001

  سيد سعيد

  يزدان پرست

  سوم تجربى

  6607

  875360145

  اسماعيل

  رضوى

  انسانى

  6593

  875360052

  پيمان

  دانايى

  اول دبيرستان

  6492

  885360006

  فريده

  دوستى

  دوم تجربى

  6371

  875360152

  حسين

  صدرى

  انسانى

  6327

  875360182

  جواد

  يونسى كتج

  سوم رياضى

  6292

  885360035

  زيبا

  فتاحى

  سوم تجربى

  6271

  885360129

  سيد حسن

  هاشمى

  انسانى

  6252

  875360097

  ايمان

  نعمتى

  تجربى

  6218

  885360255

  محمود

  پاكباز

  تجربى

  6218

  885360160

  سجاد

  سعيد نژاد مونه

  انسانى

  6185

  875360134

  سليمه

  محمدى

  تجربى

  6184

  885360095

  زهرا

  عاليان

  انسانى

  6146

  885360134

  محمد

  ايزدى

  تجربى

  6120

  885360041

  سعيد

  رحمان نسب

  سوم رياضى

  6107

  875360003

  فرزانه

  رحمانى پور

  دوم تجربى

  6098

  875360108

  رضا

  ميرى

  دوم تجربى

  6083

  885360082

  اعظم

  جعفرى

  دوم تجربى

  6083

  885360161

  حميد

  لشكرى پور

  تجربى

  6083

  885360203

  شادى

  كاظمى

  سوم تجربى

  6078

  875360062

  محمد

  قديمى

  رياضى

  6049

  875360006

  فرزانه

  خردمند پور

  تجربى

  5961

  885360007

  سحر

  كبوترى

  دوم تجربى

  5930

  875360142

  فرشاد

  محمدى زاده

  سوم راهنمايى

  5913

  875350156

  فرشته

  كريم زاده

  رياضى

  5896

  875360146

  قاسم

  تقى پور

  انسانى

  5887

  885360034

  سيمين دخت

  كرمپور

  دوم تجربى

  5726

  885360152

  ياسين

  قاسمى

  اول دبيرستان

  5715

  885360032

  محبوبه

  بختيارى

  تجربى

  5711

  885360085

  خديجه

  رحيمى

  انسانى

  5693

  885360224

  صادق

  نيك روش

  دوم رياضى

  5679

  885360164

  الهام

  ميرى

  دوم تجربى

  5677

  885360002

  احسان

  خليلى

  تجربى

  5675

  875360044

  ناهيد

  غلامى

  تجربى

  5665

  875360184

  اشرف

  محمد خانى

  تجربى

  5657

  885360116

  حكيمه

  كريمى

  انسانى

  5650

  885360126

  زينب

  ولى پور

  انسانى

  5639

  885360242

  ميلاد

  عزيزى

  رياضى

  5632

  885360117

  آمنه

  قنبرنژاد

  انسانى

  5626

  885360198

  سيده پروانه

  خرمى

  انسانى

  5626

  885360011

  فرزانه

  يوسفى مفرد

  انسانى

  5625

  885360073

  سهيلا

  خادم حسينى

  تجربى

  5622

  885360106

  طيبه

  اشرف

  انسانى

  5596

  885360043

  على رضا

  ملك زاده

  رياضى

  5567

  885360151

  محمد

  آقازاده

  انسانى

  5550

  885360057

  كاوس

  درخواه

  سوم رياضى

  5546

  885360208

  صديقه

  كريمى زاده مونه

  دوم تجربى

  5539

  885360042

  مهران

  فتاحى

  اول دبيرستان

  5535

  885360185

  ابوطالب

  محتشمى

  انسانى

  5535

  885360090

  فرزانه

  بابك نيا

  انسانى

  5534

  885360077

  طاهره

  خنجرى

  اول دبيرستان

  5516

  875360198

  سجاد

  محمدى

  تجربى

  5502

  در دسته اخبار 1282 بازدید

  دیدگاهی برای "نتایج آزمون کانون لنده در 6 آذر 88" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.