اخبار

خرس های قطبی به خاطر فشار محیطی کوچک تر شده اند

محققان می گویند در طول قرن گذشته آلودگی محیطی کوچک شدن جثه خرس های قطبی را به همراه داشته است.

مححقان دانشگاه آرهوس در دانمارک با مقایسه اندازه جمجمه خرس های قطبی در نیمه های اول و دوم قرن بیستم به این نتیجه رسیده اند که آلوده شدن محیط زیست و کاسته شدن از ضخامت های یخ های قطب شمال منجر به کوچک تر شدن آنها شده است.

نتیجه این تحقیقات در مجله جانورشناسی منتشر شده است.

محققان دانشگاه آرهوس می گویند فشار جسمی ناشی از آلودگی محیط زیست و افزایش تلاش آنها برای دسترسی به منابع غذایی می تواند از علت های اصلی کوچک تر شدن خرس های قطبی باشد.

محققان این دانشگاه برای مطالعات خود جمجمه سیصد خرس قطبی را بررسی کردند.

سینو پرتولدی، استاد زیست شناسی دانشگاه آرهوس و سرپرست این تحقیق گفت: “به خاطر ذوب یخ های قطب شمال، خرس ها باید انرژی بیشتری را برای شکار مصرف کنند.”

او ادامه داد: “یک جفت دو قلو را در نظر بگیرید که یکی از تغذیه خوبی برخوردار است ودیگری دچار سوءتغذیه است. دومی کوچک تر از اولی خواهد بود زیرا برای رشد از انرژی لازم برخوردار نیست.”

از سوی دیگر به گفته آقای پرتولدی علت کوچک تر شدن جثه خرس های قطبی می تواند ناشی از کاسته شدن از تنوع ژنتیکی این جانداران باشد.

آقای پرتولدی گفت ممکن است به علت شکار بی رویه، خرس های قوی هیکل تر از بین رفته باشند و تنها خرس های قطبی کوچک تر برای زاد و ولد باقی مانده باشند.

او ادامه داد: “مطالعات پیشین همچنین نشان داده که بعضی مواد شیمیایی که دارای ترکیبات کلر هستند می تواند بر توانایی زاد و واد خرس های قطبی ماده تاثیر مخرب داشته باشد.”

از سوی دیگر به گفته رون دیئتز از دیگر اعضای گروه محققان، بعضی از مواد شیمیایی آلاینده محیط زیست با تاثیر بر مواد معدنی استخوان خرس های قطبی، آنها را آسیب پذیرتر می کند و در معرض پوکی استخوان قرار می دهد.

کریستین سانه، از محققان دانشگاه آرهوس با اشاره به افزایش قابل توجه آلاینده های محیطی در قطب شمال در قرن گذشته گفت: “خرس های قطبی یکی از آلوده ترین پستانداران روی کره زمین هستند.”

منبع :(بی بی سی)

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا