اخبار

نتیجه اولین کنکور آزمایشی ۴ خرداد ۹۷ کانون واحد لنده

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
علىیاوریانچهارم تجربى۶۳۹۸
مرتضىآرامىچهارم انسانى۶۳۸۹
افشینعزیزى کتجچهارم تجربى۶۳۸۱
فهیمهاقازادهچهارم تجربى۶۱۴۴
امیدویسىچهارم تجربى۶۱۰۵
سید سبحانیزدان پرستچهارم تجربى۶۰۶۷
جوادیونسى کتجچهارم تجربى۶۰۳۹
زهرانظرىچهارم تجربى۵۹۵۶
محمدرواىچهارم تجربى۵۸۸۵
عارفپیرزادچهارم تجربى۵۸۷۰
پژمانرامینچهارم تجربى۵۸۱۱
شیوانوروزىچهارم تجربى۵۷۷۹
یاسینفتحىچهارم تجربى۵۷۵۱
سینامحمدى مال آخوندچهارم تجربى۵۶۴۲
سیماخوشقدمچهارم تجربى۵۶۳۱
خورشیدتقى پورچهارم تجربى۵۶۰۰
مهرشاددانایىچهارم تجربى۵۵۹۸
زهرانیک جوچهارم انسانى۵۵۶۲
سحرقنبرىچهارم انسانى۵۵۵۰
فرشیدشریفىچهارم تجربى۵۵۴۶

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا