اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 17 مرداد 92

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
905360148رامينفتاحى دم تنگسوم تجربى7249
925360021زينبفتاحىسوم راهنمايى7092
925360014فرشادمحمدى زادهچهارم تجربى7001
905360156بهنازدوستىدوم تجربى6888
925360007كورشنعمت پورمونهسوم تجربى6468
895360080مسعودضرغامىچهارم تجربى6459
895360031افسانهفتاحىدوم تجربى6096
895360111فاطمهمحمدىچهارم تجربى5970
895360104فرزادمحمدى مونهچهارم تجربى5905
905360056عاطفهاصيل زادهچهارم تجربى5813
925360019ساسانحسينى كتجچهارم تجربى5784
895360161ياسينكريمى زاده مونهچهارم تجربى5635
925360006صفيهداراب زادهچهارم تجربى5569
925360023ياسينرهبرى مهراول  متوسطه 15554

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا