اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 24 بهمن 93

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
رامینفتاحى دم تنگچهارم تجربى7916
مهسادانایىسوم تجربى7690
پیماناحمدىسوم ریاضى7255
کورشنعمت پورمونهچهارم تجربى7142
زینبفتاحىاول دبیرستان7040
ساسانحسینى کتجچهارم تجربى6993
مسعودضرغامىچهارم تجربى6904
بهنازدوستىسوم تجربى6804
بهارهپورفتاحىسوم تجربى6696
حمیدهنیک جوسوم تجربى6668
سمانهاحمدىهشتم6626
امینکرمى دره نارنجىسوم تجربى6603
مهرشاددانایىاول دبیرستان6552
فرشادمونه زاذهچهارم تجربى6525
سید محمد سعیدسبحانى خواهدوم تجربى6495
عاطفهاصیل زادهچهارم تجربى6428
امیر محمدملک زادهششم دبستان6384
افسانهمومنىچهارم تجربى6383
زینبجرندهدوم تجربى6380
فاطمهمحمدىچهارم تجربى6325
قاسمکشورىچهارم تجربى6318
آرمانجماعتىچهارم تجربى6238
شیوانوروزىاول دبیرستان6224
پیمانمصطفوىچهارم انسانى6182
نجمهحقىسوم تجربى6143
غزلضربى طلاگهسوم تجربى6117
زهراجرندهدوم تجربى6044
علىیاوریاندوم تجربى6038
فائزهزمانى نسبچهارم تجربى5993
عذرانامیان نژادسوم انسانى5979
حمیدرضایونسىاول دبیرستان5965
افشینعزیزى کتجچهارم تجربى5964
طیبهبهزادزادهچهارم انسانى5958
آرمانعزیزىچهارم تجربى5952
ریحانهعظیمى فرچهارم تجربى5948
محمد رضامحمدى اصلچهارم تجربى5922
محمدخنجرىسوم ریاضى5913
سمیراپرتاهچهارم تجربى5912
فهیمهاقازادهدوم تجربى5904

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

‫۲ دیدگاه ها

  1. ماشالله اقا رامین،ب امید خدا یه رکورد ب یادموندنی خواهیم داشت
    پیشاپیش تبریک میگم

دکمه بازگشت به بالا