اخبار

برترین های کانون لنده درآزمون 7 آذر93

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
مهسادانایىسوم تجربى7626
رامینفتاحى دم تنگچهارم تجربى7614
ساسانحسینى کتجچهارم تجربى7307
بهنازدوستىسوم تجربى7255
زینبفتاحىاول دبیرستان6929
کورشنعمت پورمونهچهارم تجربى6906
مسعودضرغامىچهارم تجربى6895
بهارهپورفتاحىسوم تجربى6697
پیماناحمدىسوم ریاضى6687
امینکرمى دره نارنجىسوم تجربى6568
زهراجعفرىچهارم تجربى6512
فرشادمونه زاذهچهارم تجربى6461
فائزهزمانى نسبچهارم تجربى6385
زهراجرندهدوم تجربى6371
شیوانوروزىاول دبیرستان6336
افسانهمومنىچهارم تجربى6282
مهرشاددانایىاول دبیرستان6210
غزلضربى طلاگهسوم تجربى6194
افسانهفتاحىسوم تجربى6190
علىیاوریاندوم تجربى6165
عذرانامیان نژادسوم انسانى6156
حمیدهنیک جوسوم تجربى6077
عاطفهاصیل زادهچهارم تجربى6029
آرشهمتى نژادچهارم تجربى6013

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا