اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 3تیر90

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
885360046اسماء رحمانى پور چهارم انسانى7278
875360001سيد سعيد يزدان پرست چهارم تجربى7212
885360049افسانه مومنى چهارم تجربى6401
885360000حسن عليدادى كتجچهارم تجربى6248
895360108مرتضىرضايىچهارم تجربى6222
885360005مژگان سعيدى چهارم انسانى6095
885360262گلنازآذرچهارم انسانى6080
885360288صديقهخوش قدمچهارم انسانى6069
895360009نسرينصداقت پرورچهارم انسانى6049
895360021سجادافراختهچهارم رياضى6047
885360263مهينآهنين جانچهارم انسانى6043
895360110حليمهكاظمى نيكچهارم تجربى5998
895360085نوربخشعالى وندچهارم تجربى5989
895360201نعمت اللهحسينىچهارم انسانى5955
895360197حسنمهربان سرآسيابچهارم انسانى5891
885360001جواد نعمتى چهارم رياضى5872
895360159سهیلاخادم حسينىچهارم تجربى5849
885360132سعيد مومنى چهارم رياضى5825
895360166سعيددانايى پاتاوهچهارم انسانى5793
895360011عباسقديمىچهارم تجربى5774
885360193سيد ابوطالب مرتضوى پور چهارم انسانى5719
895360106شهينايوازچهارم تجربى5676
885360032محبوبه بختيارى چهارم تجربى5661
885360062محمود خليل پور كتج چهارم تجربى5648
895360056اقدسدرخشان اصلچهارم انسانى5611
885360217عاطفه مسيحىكامپيوتر سوم5608
885360041سعيد رحمان نسب چهارم رياضى5587
895360025حسنشهريارىچهارم رياضى5586
875360201صابر خالقى نژادچهارم تجربى5556
875360047كلثوم جليل آزاد چهارم تجربى5542

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا