برترین های کانون لنده900216 ،که در آزمون نمره تراز بالاتر از 6000 کسب نمودند . یزدان پرست
اخبار

فعال ترین دانش آموزان کانون لنده در 16 اردیبهشت 90

سلام در این پست برترین‌‌‌های کانون لنده900216  را جهت اطلاع عمومی‌منتشر می‌کنم.

شمارنده نام نام خانوادگى گروه آزمایشى تراز
875360052 پیمان دانایى دوم تجربى 7439
885360046 اسماء رحمانى پور چهارم انسانى 7388
875360003 فرزانه رحمانى پور سوم تجربى 6782
875360001 سید سعید یزدان پرست چهارم تجربى 6729
885360262 گلناز آذر چهارم انسانى 6633
885360000 حسن علیدادى کتج چهارم تجربى 6609
895360201 نعمت الله حسینى چهارم انسانى 6410
895360022 الهام دانایى سوم تجربى 6369
895360025 حسن شهریارى چهارم ریاضى 6337
895360067 زیبا علیدادى سوم تجربى 6298
895360021 سجاد افراخته چهارم ریاضى 6296
895360027 محدثه دانائى دوم تجربى 6267
895360010 صدیقه رحمان نسب دوم تجربى 6255
895360108 مرتضى رضایى چهارم تجربى 6240
895360011 عباس قدیمى چهارم تجربى 6231
885360005 مژگان سعیدى چهارم انسانى 6189
895360110 حلیمه کاظمى نیک چهارم تجربى 6130
885360213 مصدق خلیلى پور چهارم انسانى 6124
885360020 عاطفه موسوى نسب اول دبیرستان 6071
895360009 نسرین صداقت پرور چهارم انسانى 6064
895350097 محسن علیدادى کتج دوم تجربى 6045
895360085 نوربخش عالى وند چهارم تجربى 6041
885360006 فریده دوستى سوم تجربى 6034