اخبار

برترین دانش آموزان کانون لنده در آزمون ۲۴ دی ماه89

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
875360001سيد سعيد يزدان پرست چهارم تجربى7538
875360052پيمان دانايى دوم تجربى7411
885360046اسماء رحمانى پور چهارم انسانى7375
885360035زيبافتاحىچهارم تجربى6822
885360007سحر كبوترى سوم تجربى6762
885360006فريده دوستى سوم تجربى6695
895360110حليمهكاظمى نيكچهارم تجربى6682
895360022الهامدانايىسوم تجربى6663
885360008زينب نظرى سوم تجربى6633
885360262گلنازآذرچهارم انسانى6520
885360213مصدقخليلى پورچهارم انسانى6498
875360182جواد يونسى كتج چهارم رياضى6451
885360062محمود خليل پور كتج چهارم تجربى6414
885360263مهينآهنين جانچهارم انسانى6248
885360032محبوبه بختيارى چهارم تجربى6247
895360009نسرينصداقت پرورچهارم انسانى6204
895360010صديقهرحمان نسبدوم تجربى6188
895360025حسنشهريارىچهارم رياضى6182
895360021سجادافراختهچهارم رياضى6103
885360001جواد نعمتى چهارم رياضى6083
875360003فرزانه رحمانى پور سوم تجربى6066
885360005مژگان سعيدى چهارم انسانى6013

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا