اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 13 شهریور 88

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
865351443مصطفىولى پورتجربى7037
875350156فرشتهکریم زادهریاضى6896
885360006فریدهدوستىدوم تجربى6739
875360145اسماعیلرضوىانسانى6707
875360001سید سعیدیزدان پرستسوم تجربى6572
885360007سحرکبوترىدوم تجربى6497
885360035زیبافتاحىسوم تجربى6433
885360046اسماءرحمانى پورسوم انسانى6404
885360049افسانهمومنىتجربى6360
885360000حسنعلیدادى کتجسوم تجربى6226
885360023فاطمهملک زادهانسانى6107
875360137سکینهنیازىتجربى6029
875360052پیماندانایىاول دبیرستان6021
885360050محمدزمانى نسبانسانى6012
برترین های کانون لنده880613
برترین های کانون لنده880613

جهت ارتباط با ما اینجا کلیک کنید

جهت پرداخت بدهی اینجا کلیک کنید

جهت ورود به تالار گفتمان یزدان پرست کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا