اخبار

برترین‌‌‌های کانون دهدشت در آزمون 21 آبان 89

برای مشاهده برترین‌‌‌های کانون دهدشت در آزمون 21 آبان 89 ادامه مطلب را مشاهده فرمایید.

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز 
875350739ناصرفروزشسوم تجربى7684
855350090فرزانهمکینىچهارم تجربى7238
885350082ابراهیمپارساپیلىچهارم تجربى7146
875350420مجتبىالهام فرچهارم تجربى7072
885350874پریسافتحىچهارم تجربى7029
875350758فریباعلى پورچهارم تجربى6957
865350152افسانهآروینچهارم تجربى6956
885350074سجادفقیهى نژادسوم تجربى6919
875350207حسنرهنماچهارم ریاضى6864
865350220کوثرپرنگچهارم تجربى6861
865350309صفیهفتحىچهارم تجربى6844
886260119ابراهیمراستینچهارم تجربى6834
875350656سمیراجوادپورچهارم تجربى6763
875350640سجادشکوهىچهارم انسانى6752
855350274طاهرهخواستىچهارم تجربى6732
875350029زینبفریدونىچهارم تجربى6731
865350223امیر حسینفروزانچهارم تجربى6723
865350425الههیغمایىچهارم تجربى6720
865350086نجمهخنجر زادهچهارم تجربى6714
895350067مجتبىپرنیانى کوشکدوم تجربى6713
875350255حمیدحافظىچهارم ریاضى6711
885350198صدیقهجهانىدوم تجربى6710
885351205وحیدکرمىسوم تجربى6709
885350267محسنتقى زادهسوم تجربى6703
875350801مهردادربانى نژاددوم تجربى6649
885350134سمیراپناهندهچهارم تجربى6631
885350079سیدعمارموسوى نژادچهارم تجربى6628
895350601زهرابرآوردهپنجم دبستان6609
885350097محسنفتحىچهارم تجربى6608
895350308فرزانهفتحىدوم تجربى6596
865350683ناهیدپرندوارچهارم تجربى6559
896260023طیبهمرادى الوندچهارم تجربى6558
885350361سعیدجمال زادهچهارم تجربى6546
875350972امینبرزگرچهارم ریاضى6541
885351233سیماامامى فرسوم تجربى6539
875350431سامانفتحىچهارم تجربى6518
875350254سهیلابختچهارم تجربى6514
875350189مجتبىده خدادوم ریاضى6511
885350317کاظمعلیرضائىچهارم تجربى6500
875350795زینبخیرخواهچهارم تجربى6478
865351066وحیدگنجیانىدوم تجربى6471
885350683فرشیدنریمانىسوم انسانى6458
865350902سید محمد رضاتقوىچهارم تجربى6452
885350094هادىسروش نژادچهارم ریاضى6451
875350907یاسینافراسوم تجربى6422
896260020ابراهیمتقوى سوقچهارم ریاضى6422
885350020حمیدرخسارىچهارم انسانى6411
895350463سیدامرالهکشاورزچهارم ریاضى6403
875350216سیده پریسادانشمندچهارم تجربى6402
885350129فاطمهبدرقهچهارم ریاضى6384
875350967سعیدخنجرزادهسوم ریاضى6380
895350148سیدمسعودخطیبىاول دبیرستان6376
875350928بنت الهدىدادگرى چهارگردسوم تجربى6366
885351316محمدشجاعىدوم تجربى6358
895350074سیمینکاظمىچهارم تجربى6343
885351265فاطمهنیک اندیشمعمارى سوم6342
896260007عصمتحسینى الوندسوم انسانى6340
885350105صدیقهجعفرى پورسوم تجربى6320
885350122سوسننجاتىدوم تجربى6315
886260063طاهارشیدىدوم انسانى6305
875350249رضواندانشورسوم تجربى6290
865351510سیده طاهرهخردمند واعظچهارم تجربى6275
885351281فرزانهاکبریان نسبچهارم انسانى6270
885350181مجتبىفتحىچهارم ریاضى6267
875350161عظیمهناصحىچهارم ریاضى6255
885350188مهرانفتحىچهارم تجربى6252
895350124فریبامدبرىسوم تجربى6245
885350694سعیدحبیب الهىچهارم ریاضى6242
895350174فریبامومنىسوم تجربى6236
885350539سعیدکرمىچهارم تجربى6235
875350501نگارهوشدارنسلچهارم تجربى6233
865351252اعظمخادمىچهارم تجربى6231
886260014زهرهخوش قدمچهارم انسانى6227
885350119ایمانکیانىاول دبیرستان6225
885350232حامدربانىسوم تجربى6221
885350619راضیهعلیرضائى ترابچهارم تجربى6214
865350740معصومهریحان زادهچهارم تجربى6204
875350762جاسمپاداشسوم ریاضى6195
895350378ایراندختفتحىدوم تجربى6187
895350111اسماءنمازىسوم تجربى6184
885350113ماندانابدیعى زادهسوم ریاضى6151
885350234مهدىشکوهمندىچهارم تجربى6150
875350038سامانمسعودىچهارم ریاضى6146
876260005حمیدهرمضانىچهارم تجربى6130
895350083فهیمهآزادواراول دبیرستان6119
895350448سیدناصرفیاضى فردسوم ریاضى6117
875350572پدرامانورىچهارم تجربى6111
885350935حامدخندانچهارم ریاضى6110
855350122پروینجنتى فردچهارم تجربى6109
896260070فرشتهمحمدى کتجسوم انسانى6103
885350482مهردادآویشسوم تجربى6093
885350374سیدمجتبىپورجعفرىچهارم ریاضى6081
895350441سامانقربانىسوم ریاضى6079
896260046مهراننظرى مال شیخدوم انسانى6075
885350095احمدبناماول دبیرستان6070
875351010فرشادغفارفردسوم ریاضى6055
896260013محمدسیادتدوم تجربى6051
875350231سیدمحمدجوادموسوى عارفچهارم تجربى6035
895350144سیدمهدىروستااول دبیرستان6031
895350099فریبامعرف پوردوم تجربى6013
895350383فخرالدینبستانىچهارم تجربى6011
875350702پوریاپایمردسوم ریاضى6004
875350774اشکانخشنواطاهردوم تجربى6002

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته‌‌‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می‌کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه‌‌‌های شما پردازش می‌شوند.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا