نتایج برترهای کانون لنده در آزمون 4 اسفند 96

  نتایج برترهای کانون لنده در آزمون 4 اسفند 96
  نامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
  بهنامدانشدهم تجربى7185
  افشينعزيزى كتجچهارم تجربى6935
  ام البنيندوستى كتجپنجم دبستان6831
  علىخليلى پورششم دبستان6777
  سيده زهراميرىيازدهم تجربى6723
  علىخالقى نژادىهشتم6719
  فهيمهاقازادهچهارم تجربى6487
  سمانهاحمدىيازدهم تجربى6470
  زهرانظرىچهارم تجربى6467
  مرتضىآرامىچهارم انسانى6466
  رضافتحىيازدهم تجربى6443
  كوثراميرى زادهدهم تجربى6429
  محمد رضادانايىهشتم6339
  بيتارئيس زادهپنجم دبستان6290
  نيماتقوى نژادچهارم تجربى6262
  سينامحمدى زادهدهم تجربى6260
  محبوبهمحبوبىيازدهم تجربى6234
  شهرامجوج پورهشتم6206
  محمدخالقى نژادىششم دبستان6205
  شهابنعمتىدهم تجربى6199
  مهسادادوندپنجم دبستان6192
  كبرىولى زادهچهارم انسانى6185
  شيوانوروزىچهارم تجربى6146
  ياسمنطهماسبى كتجهشتم6143
  تاراجوج پورششم دبستان6137
  سيده شيواموسوىهشتم6132
  پرديسرضايىنهم6092
  زهرانيك جوچهارم انسانى6060
  فايزهدانش پژو- ميهمان از 5340هفتم6060
  سينامحمدى مال آخوندچهارم تجربى6040
  علىياوريانچهارم تجربى6033
  مسعودنيك جويازدهم تجربى6032
  زهرامرادىنهم6031
  در دسته اخبار 964 بازدید

  دیدگاهی برای "نتایج برترهای کانون لنده در آزمون 4 اسفند 96" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.