مهارت های مطالعه

  مهارت های مطالعه وقتی توسعه می یابد که دانش آموز بتواند به

  طور فردی برای خود برنامه ریزی موثر داشته باشد و این توانایی

  و مهارت در گرو داشتن این عوامل است :اراده

  تمرکز ،توانایی ساماندهی و کنترل کار و استفاده مناسب از زمان

  و برای رسیدن به این موارد نیاز به تشویق و تمرین زیادی است

  در دسته اخبار 602 بازدید

  دیدگاهی برای "مهارت های مطالعه" درج نشده است.

  *

  code

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.
  نماد اعتماد
  نماد اعتماد
  نماد ساماندهی
  نماد ساماندهی