مهارت های مطالعه

  مهارت های مطالعه وقتی توسعه می یابد که دانش آموز بتواند به

  طور فردی برای خود برنامه ریزی موثر داشته باشد و این توانایی

  و مهارت در گرو داشتن این عوامل است :اراده

  تمرکز ،توانایی ساماندهی و کنترل کار و استفاده مناسب از زمان

  و برای رسیدن به این موارد نیاز به تشویق و تمرین زیادی است

  در دسته اخبار 1074 بازدید

  دیدگاهی برای "مهارت های مطالعه" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.