اخبار

برترین های کانون لنده در ۲۲ آذر ماه87

شمارنده نام  نام خانوادگی  گروه آزمایشی  تراز
۸۴۵۳۵۰۳۲۶ سیده سحر  یزدان پرست  تجربی ۷۳۲۰
۸۶۵۳۵۱۴۴۲ سعید  افتخاری ریاضی ۶۹۱۱
۸۶۵۳۵۰۱۷۴ پریوش نظری تجربی ۶۸۳۵
۸۶۵۳۵۱۴۴۳ مصطفی ولی پور  سوم تجربی  ۶۸۰۹
۸۶۵۳۵۰۱۹۴ اکرم رحمانی پور  تجربی ۶۷۸۶
۸۷۵۳۶۰۰۷۷ فایز پرویزیان  ریاضی ۶۵۷۰
۸۶۵۳۵۰۱۷۳ صغری کریمی نژاد  تجربی ۶۵۳۸
۸۷۵۳۶۰۰۱۳ راضیه خلیلی  انسانی ۶۵۱۰
۸۷۵۳۶۰۰۱۹ احسان داراب زاده  تجربی ۶۵۰۹
۸۷۵۳۶۰۱۴۴ سعیده رضوی  دوم انسانی ۶۴۶۳
۸۷۵۳۶۰۱۲۷ جمشید علیدادی  انسانی ۶۴۰۴
۸۷۵۳۶۰۱۵۶ سیده سعیده  دیده کنان  انسانی ۶۳۳۳
۸۷۵۳۶۰۰۹۹ سمیه  ذاکری پور انسانی ۶۲۹۰
۸۷۵۳۶۰۱۶۱ سحر عدالت منش انسانی ۶۲۸۹
۸۷۵۳۶۰۱۴۳ عصمت  دوستی انسانی ۶۲۲۷
۸۷۵۳۶۰۰۷۵ محبوبه  کرمی تجربی ۶۱۹۱
۸۷۵۳۶۰۰۳۲ شبنم کاضمی تجربی ۶۱۵۴
۸۷۵۳۶۰۰۵۲ پیمان دانایی سوم راهنمایی ۶۱۴۲
۸۷۵۳۶۰۰۳۷ سید مسلم  مرتضوی انسانی ۶۰۲۴
۸۷۵۳۶۰۰۰۱ سید سعید  یزدان پرست  دوم تجربی ۶۰۱۶
۸۷۵۳۶۰۱۲۸ عظیمه  بذرافکن  انسانی ۵۸۹۵
۸۷۵۳۶۰۰۱۴ ربابه  خشاتن  تجربی ۵۸۸۹
۸۷۵۳۶۰۱۴۵ اسماعیل  رضوی  سوم انسانی  ۵۸۸۹
۸۷۵۳۶۰۱۶۲ طاهره  افسرده  انسانی ۵۸۸۶

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا