مطالعه

  8-سعی کنید شکست ها وناکامی ها را به گردن این وآن

  نیندازید .اصلا توجیه نکنید ، در هنگام شکست واقع بین

  باشید خود را فریب ندهید و سعی کنید با درایت و تامل

  نکات منفی کار را بررسی کرده و در جهت افزایش

  پیشرفت در آینده از آنها استفاده کنید ، در بسیاری از

  مواقع عللل موفقیت شکست های قبلی بوده ، باید از

  ناکامی ها درس بگیریم و اراده خود را تقویت کنیم .

  در دسته اخبار 1136 بازدید

  دیدگاهی برای "مطالعه" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.