نتیجه آزمون علوم زیستی

  • نتیجه آزمون علوم زیستی کلاس اول دبیرستان حجاب سال 1389

    نام  خانوادگینامنمرهنام کلاسجعفری زهرا 18.75الف زمانی نسب فائزه 18.5الف تقی زاده ساناز 18.5الف سیاوش هاجر 17.75الف خنجرزاده ثریا 17.25الف سعیدی پوران 17.25الف سیاوش کبری 17الف روهنده رویا 15.5الف بنی هاشمی فائزه 14.5الف امینی مهر عشرت 13.75الف بهرامی فرزانه 13.75الف تقوی نسرین 13.5الف داراب زاده صفیه 13.5الف سعیدی سعیده 13.25الف حاجت رحیمه 13.25الف بازی زهرا 10.25الف دریایی نسرین 10.25الف عزیزی زیور 10الف بهزاد زاده فاطمه 9.5الف آقایی حکیمه 9الف دهقان زهرا 8.25الف جاتمن فرشته 4.25الف پرهیز راضیه 3.5الف نام  خانوادگینام نمرهنام کلاسکرمی دره نارنجی  عاطفه19.5ب معنوی سحر 19.25ب محمدی فاطمه 19.25ب کلاهی نسترن 18.25ب موسوی عاطفه 16.75ب علی زاده سعیده 16ب مشهدی زاده فاطمه 14.75ب محمدی اکرم 14.25ب غندی پریسا 13ب محمدی صدیقه 12.25ب محمدی مهوش 11.5ب قربانی فهیمه 11.25ب ضرغامی نرگس 11.25ب نادی پور زهرا 10.25ب منصوری سحر 9.75ب مرادپور زبیده 9.75ب غلامی پریا 9.5ب نظری زهرا 8ب کریمی زاده لیلا 7.25ب عظیمی سهیلا 7ب عالیان مهناز 6.75ب لایق نژاد عاطفه 6.5ب قمبر پور عذرا 5ب عظیمی زهرا 5ب یونسی نسرین 3.75ب موسوی مرضیه 3.25ب 

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا