اخبار

نتیجه آزمون علوم زیستی کلاس اول دبیرستان حجاب سال 1389

نام  خانوادگینامنمرهنام کلاس
جعفری زهرا ۱۸.۷۵الف 
زمانی نسب فائزه ۱۸.۵الف 
تقی زاده ساناز ۱۸.۵الف 
سیاوش هاجر ۱۷.۷۵الف 
خنجرزاده ثریا ۱۷.۲۵الف 
سعیدی پوران ۱۷.۲۵الف 
سیاوش کبری ۱۷الف 
روهنده رویا ۱۵.۵الف 
بنی هاشمی فائزه ۱۴.۵الف 
امینی مهر عشرت ۱۳.۷۵الف 
بهرامی فرزانه ۱۳.۷۵الف 
تقوی نسرین ۱۳.۵الف 
داراب زاده صفیه ۱۳.۵الف 
سعیدی سعیده ۱۳.۲۵الف 
حاجت رحیمه ۱۳.۲۵الف 
بازی زهرا ۱۰.۲۵الف 
دریایی نسرین ۱۰.۲۵الف 
عزیزی زیور ۱۰الف 
بهزاد زاده فاطمه ۹.۵الف 
آقایی حکیمه ۹الف 
دهقان زهرا ۸.۲۵الف 
جاتمن فرشته ۴.۲۵الف 
پرهیز راضیه ۳.۵الف 
نام  خانوادگینام نمرهنام کلاس
کرمی دره نارنجی  عاطفه۱۹.۵ب 
معنوی سحر ۱۹.۲۵ب 
محمدی فاطمه ۱۹.۲۵ب 
کلاهی نسترن ۱۸.۲۵ب 
موسوی عاطفه ۱۶.۷۵ب 
علی زاده سعیده ۱۶ب 
مشهدی زاده فاطمه ۱۴.۷۵ب 
محمدی اکرم ۱۴.۲۵ب 
غندی پریسا ۱۳ب 
محمدی صدیقه ۱۲.۲۵ب 
محمدی مهوش ۱۱.۵ب 
قربانی فهیمه ۱۱.۲۵ب 
ضرغامی نرگس ۱۱.۲۵ب 
نادی پور زهرا ۱۰.۲۵ب 
منصوری سحر ۹.۷۵ب 
مرادپور زبیده ۹.۷۵ب 
غلامی پریا ۹.۵ب 
نظری زهرا ۸ب 
کریمی زاده لیلا ۷.۲۵ب 
عظیمی سهیلا ۷ب 
عالیان مهناز ۶.۷۵ب 
لایق نژاد عاطفه ۶.۵ب 
قمبر پور عذرا ۵ب 
عظیمی زهرا ۵ب 
یونسی نسرین ۳.۷۵ب 
موسوی مرضیه ۳.۲۵ب 

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا