اخبار

نتیجه آزمون علوم زیستی کلاس اول دبیرستان حجاب سال 1389

نام  خانوادگینامنمرهنام کلاس
جعفری زهرا 18.75الف 
زمانی نسب فائزه 18.5الف 
تقی زاده ساناز 18.5الف 
سیاوش هاجر 17.75الف 
خنجرزاده ثریا 17.25الف 
سعیدی پوران 17.25الف 
سیاوش کبری 17الف 
روهنده رویا 15.5الف 
بنی هاشمی فائزه 14.5الف 
امینی مهر عشرت 13.75الف 
بهرامی فرزانه 13.75الف 
تقوی نسرین 13.5الف 
داراب زاده صفیه 13.5الف 
سعیدی سعیده 13.25الف 
حاجت رحیمه 13.25الف 
بازی زهرا 10.25الف 
دریایی نسرین 10.25الف 
عزیزی زیور 10الف 
بهزاد زاده فاطمه 9.5الف 
آقایی حکیمه 9الف 
دهقان زهرا 8.25الف 
جاتمن فرشته 4.25الف 
پرهیز راضیه 3.5الف 
نام  خانوادگینام نمرهنام کلاس
کرمی دره نارنجی  عاطفه19.5ب 
معنوی سحر 19.25ب 
محمدی فاطمه 19.25ب 
کلاهی نسترن 18.25ب 
موسوی عاطفه 16.75ب 
علی زاده سعیده 16ب 
مشهدی زاده فاطمه 14.75ب 
محمدی اکرم 14.25ب 
غندی پریسا 13ب 
محمدی صدیقه 12.25ب 
محمدی مهوش 11.5ب 
قربانی فهیمه 11.25ب 
ضرغامی نرگس 11.25ب 
نادی پور زهرا 10.25ب 
منصوری سحر 9.75ب 
مرادپور زبیده 9.75ب 
غلامی پریا 9.5ب 
نظری زهرا 8ب 
کریمی زاده لیلا 7.25ب 
عظیمی سهیلا 7ب 
عالیان مهناز 6.75ب 
لایق نژاد عاطفه 6.5ب 
قمبر پور عذرا 5ب 
عظیمی زهرا 5ب 
یونسی نسرین 3.75ب 
موسوی مرضیه 3.25ب 

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا