نتایج دانش آموزان در کانون قلم چی لنده

 • اخبارPhoto of برترین های کانون لنده در آزمون ۲۰ تیر ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۲۰ تیر ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز بهنامدانشتجربى نظام جدید۷۲۸۵مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۶۵۷سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۶۵۲زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۶۲۹۵آناهیتاشفایى دوکتجربی نظام قدیم۶۲۰۰فاطمهدوستى کتجانسانى نظام جدید۶۱۸۰علىحسن زاده پاطاوهتجربى نظام جدید۶۰۶۰حسینضرغامى طیبىتجربى…

  بیشتر بخوانید »
 • اخبارPhoto of برترین های کانون لنده در آزمون ۶ تیر ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۶ تیر ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز بهنامدانشتجربى نظام جدید۶۶۸۶زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۶۳۳۲سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۲۶۱مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۲۱۲سینامحمدى زادهتجربى نظام جدید۶۰۷۹هانىتقوىتجربى نظام جدید۶۰۵۶فاطمهیونسى کتجیازدهم علوم انسانى۶۰۲۵دانلود برنامه راهبردی کانون…

  بیشتر بخوانید »
 • اخبارPhoto of برترین های کانون لنده در آزمون ۲۳ خرداد ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۲۳ خرداد ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز بهنامدانشتجربى نظام جدید۷۱۳۸زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۶۹۰۸سیده سارایزدان پرستششم دبستان۶۷۳۳مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۴۲۹سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۴۱۰زیباعلى زادهدهم علوم انسانى۶۲۷۵سیده شکیلاآذربخشتجربى نظام جدید۶۲۶۰آناهیتاشفایى دوکتجربی نظام…

  بیشتر بخوانید »
 • اخبارPhoto of برترین های کانون لنده در آزمون ۹ خرداد ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۹ خرداد ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۷۱۵۰زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۷۱۳۵سیده سارایزدان پرستششم دبستان۶۹۳۲فاطمهکریمىیازدهم تجربى۶۵۹۷هانىتقوىتجربى نظام جدید۶۵۶۵زهرامرادىیازدهم تجربى۶۴۰۱فرشتهبهزادىتجربى نظام جدید۶۳۵۵مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۳۴۱رخسارهپایانىتجربى نظام جدید۶۲۹۷مهسادادوندهفتم۶۲۸۹سروشسعیدىتجربى نظام جدید۶۱۶۱احمدمحمدى…

  بیشتر بخوانید »
 • اخبارPhoto of برترین های کانون لنده در آزمون ۱۹ اردیبهشت ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۱۹ اردیبهشت ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز زیباعلى زادهدهم علوم انسانى۶۹۵۸ام البنیندوستى کتجهفتم۶۹۲۵فاطمهآذرهفتم۶۸۱۶ابوالفضلمرادىنهم۶۷۸۷سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۷۳۸سیده سارایزدان پرستششم دبستان۶۶۳۸مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۲۲۷سیده شکیلاآذربخشتجربى نظام جدید۶۱۱۶زهرامرادىیازدهم تجربى۶۰۳۸

  بیشتر بخوانید »
 • اخبارPhoto of برترین های کانون لنده در آزمون ۱۲ اردیبهشت ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۱۲ اردیبهشت ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز فاطمهآذرهفتم۷۰۴۴سیده سارایزدان پرستششم دبستان۷۰۰۴فرزادمحمدى زادهیازدهم تجربى۶۹۴۱زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۶۷۸۱ام البنیندوستى کتجهفتم۶۷۳۸هانىتقوىتجربى نظام جدید۶۷۰۳سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۶۲۵احمدمحمدى مال آخوندهفتم۶۵۳۴ابوالفضلمرادىنهم۶۴۹۳مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۴۳۹مهسادادوندهفتم۶۳۹۴فاطمهکریمىیازدهم تجربى۶۳۴۶مهدیهمشهدى زادههشتم۶۲۸۷ابوالفضلزارعى…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن