برترین های کانون لنده900119

  • برترین های کانون لنده در آزمون 19 فروردین 90

    شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 885360046اسماء رحمانى پور چهارم انسانى7691875360052پيمان دانايى دوم تجربى7544875360001سيد سعيد يزدان پرست چهارم تجربى6898875360003فرزانه رحمانى پور سوم تجربى6782885360006فريده دوستى سوم تجربى6646885360082اعظم جعفرى سوم تجربى6549885360049افسانه مومنى چهارم تجربى6535885360077طاهره خنجرى دوم تجربى6534885360213مصدقخليلى پورچهارم انسانى6527895360021سجادافراختهچهارم رياضى6496885360008زينب نظرى سوم تجربى6410885360262گلنازآذرچهارم انسانى6354885360263مهينآهنين جانچهارم انسانى6352895360022الهامدانايىسوم تجربى6333885360000حسن عليدادى كتجچهارم تجربى6196895360027محدثهدانائىدوم…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا