برترین های کانون لنده890522

  • برترین های کانون لنده در آزمون 22 مرداد 89

    شمارندهنامنام خانوادگىگروهتراز875360052پيماندانايىدوم تجربى7266885360046اسماءرحمانى پورانسانى7121885360035زيبافتاحىتجربى6733885360000حسنعليدادى كتجتجربى6722875360001سيد سعيديزدان پرستتجربى6603875360182جواديونسى كتجرياضى6494895360018حسينپرويزى نژادتجربى6480895360021سجادافراختهرياضى6477885360006فريدهدوستىسوم تجربى6350885360005مژگانسعيدىانسانى6226885360034سيمين دختكرمپورسوم تجربى6187895360025حسنشهريارىرياضى6172885360077طاهرهخنجرىدوم تجربى6098895360009نسرينصداقت پرورانسانى6071 جهت ورود به تالار گفتمان یزدان پرست کلیک کنید جهت ارتباط…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا