برترهای کانون لنده 940308

  • اخباربرترهای کانون لنده 940308

    برترین های کانون لنده در آزمون 8 خرداد 94

    نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز رامینفتاحىچهارم تجربى7071ساسانحسینى کتجچهارم تجربى6715کورشنعمت پورمونهچهارم تجربى6583مسعودضرغامىچهارم تجربى6518فرشادمونه زاذهچهارم تجربى6156ریحانهعظیمى فرچهارم تجربى6052قاسمکشورىچهارم تجربى6037فاطمهمحمدىچهارم تجربى5914هانیهاحمدى کتجچهارم انسانى5898فائزهزمانى نسبچهارم تجربى5866زهراجعفرىچهارم تجربى5855سمیراپرتاهچهارم تجربى5852آرمانجماعتىچهارم تجربى5850طیبهبهروزى- میهمان به 5795چهارم…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا