برترین های کانون لنده991124 ،که در آزمون نمره تراز بالاتر از 6000 کسب نمودند . یزدان پرست
اخبار

برترین‌‌‌های کانون لنده در آزمون 24 بهمن 99

سلام آزمون امروز هم برگزار شد. در ابتدا اختلالی در روند آزمون آنلاین داشتیم. قابل توجه همه دانش آموزان برگزاری آزمون در منطقه لنده به دو فرم امکان پذیر هست روش آول که با مراجعه به صفحه شخصی و آزمون آنلاین هست. روش دوم اینکه دانش آموز اول صبح به ما مراجعه کنه ما سوال کاغذی و پاسخ برگ خام در اختیار ایشان قرار می‌دهیم و در منزل آزمون را برگزار و بعد از پایان آزمون پاسخ برگ را جهت ارسال به تهران تحویل نمایندگی می‌دهد. که در روش دوم اصلا هیچ نیازی به اینترنت و سخت افزار رایانه ای نمی‌باشد. منتهی دقت داشته باشید باید تا قبل از ساعت یک عصر پاسخ برگ را در اختیار ما قرار دهید که با پردازش اول کارنامه شما آماده بشه. در این پست  برترین‌‌‌های کانون لنده991124  جهت اطلاع عموم منتشر می‌کنم. برای همه دانش آموزان آرزوی موفقیت دارم.  

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز 
ام البنیندوستى کتجهشتم7109
فاطمهآذرهشتم7028
فرزادمحمدى زادهتجربى نظام جدید6920
زیباعلى زادهیازدهم علوم انسانى6600
ابوالفضلمرادىدهم تجربى6523
سینامحمدى زادهتجربى نظام جدید6430
احمدمحمدى مال آخوندهشتم6382
حسینقاسمىیازدهم علوم انسانى6310
فاطمهکریمىتجربى نظام جدید6259
آرشالهى فرتجربى نظام جدید6121
احمد رضاخانىهفتم6114
رخسارهپایانىتجربى نظام جدید6091
حسینفتحىیازدهم تجربى6069
سید علیرضاسیاوشدوم دبستان6035
Knowledge amico 780x405 - برترین های کانون لنده در آزمون 24 بهمن 99
برترین‌‌‌های کانون لنده991124
5/5 (1 نظر)