اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 31 اردیبهشت 89

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
885360050محمدزمانى نسبانسانى7067
885360023فاطمهملك زادهانسانى6740
865351443مصطفىولى پورتجربى6549
885360095زهراعاليانانسانى6291
875360134سليمهمحمدىتجربى6284
885360049افسانهمومنىتجربى6253
885360290رضيهشجاعى خوانسانى6222
885360043على رضاملك زادهرياضى6161
875350156فرشتهكريم زادهرياضى6157
885360242ميلادعزيزىرياضى6081
875360069اسماعيلشهريارىرياضى6032
885360280عصمتعارفىانسانى5987
875360145اسماعيلرضوىانسانى5964
875360163ساماندانايىتجربى5922
885360202حاتمخليلى پورانسانى5901
875360094مرضيهضرغامى طيبىتجربى5827
885360262گلنازآذرانسانى5800
885360126زينبولى پورانسانى5734
885360048رحيمهصادقىرياضى5733
875360195زهرهقاسمىتجربى5662
875360092محمد رضاحسن پوررياضى5643
885360149مريمآقازادهانسانى5531
875360137سكينهنيازىتجربى5512

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا