اخبار

برترین های کانون لنده درآزمون 6 آذر 88

شمارنده

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

تراز

885360023

فاطمه

ملك زاده

انسانى

6808

865351443

مصطفى

ولى پور

تجربى

6803

885360046

اسماء

رحمانى پور

سوم انسانى

6772

885360000

حسن

عليدادى كتج

سوم تجربى

6747

885360049

افسانه

مومنى

تجربى

6695

885360050

محمد

زمانى نسب

انسانى

6620

875360001

سيد سعيد

يزدان پرست

سوم تجربى

6607

875360145

اسماعيل

رضوى

انسانى

6593

875360052

پيمان

دانايى

اول دبيرستان

6492

885360006

فريده

دوستى

دوم تجربى

6371

875360152

حسين

صدرى

انسانى

6327

875360182

جواد

يونسى كتج

سوم رياضى

6292

885360035

زيبا

فتاحى

سوم تجربى

6271

885360129

سيد حسن

هاشمى

انسانى

6252

875360097

ايمان

نعمتى

تجربى

6218

885360255

محمود

پاكباز

تجربى

6218

885360160

سجاد

سعيد نژاد مونه

انسانى

6185

875360134

سليمه

محمدى

تجربى

6184

885360095

زهرا

عاليان

انسانى

6146

885360134

محمد

ايزدى

تجربى

6120

885360041

سعيد

رحمان نسب

سوم رياضى

6107

875360003

فرزانه

رحمانى پور

دوم تجربى

6098

875360108

رضا

ميرى

دوم تجربى

6083

885360082

اعظم

جعفرى

دوم تجربى

6083

885360161

حميد

لشكرى پور

تجربى

6083

885360203

شادى

كاظمى

سوم تجربى

6078

875360062

محمد

قديمى

رياضى

6049

875360006

فرزانه

خردمند پور

تجربى

5961

885360007

سحر

كبوترى

دوم تجربى

5930

875360142

فرشاد

محمدى زاده

سوم راهنمايى

5913

875350156

فرشته

كريم زاده

رياضى

5896

875360146

قاسم

تقى پور

انسانى

5887

885360034

سيمين دخت

كرمپور

دوم تجربى

5726

885360152

ياسين

قاسمى

اول دبيرستان

5715

885360032

محبوبه

بختيارى

تجربى

5711

885360085

خديجه

رحيمى

انسانى

5693

885360224

صادق

نيك روش

دوم رياضى

5679

885360164

الهام

ميرى

دوم تجربى

5677

885360002

احسان

خليلى

تجربى

5675

875360044

ناهيد

غلامى

تجربى

5665

875360184

اشرف

محمد خانى

تجربى

5657

885360116

حكيمه

كريمى

انسانى

5650

885360126

زينب

ولى پور

انسانى

5639

885360242

ميلاد

عزيزى

رياضى

5632

885360117

آمنه

قنبرنژاد

انسانى

5626

885360198

سيده پروانه

خرمى

انسانى

5626

885360011

فرزانه

يوسفى مفرد

انسانى

5625

885360073

سهيلا

خادم حسينى

تجربى

5622

885360106

طيبه

اشرف

انسانى

5596

885360043

على رضا

ملك زاده

رياضى

5567

885360151

محمد

آقازاده

انسانى

5550

885360057

كاوس

درخواه

سوم رياضى

5546

885360208

صديقه

كريمى زاده مونه

دوم تجربى

5539

885360042

مهران

فتاحى

اول دبيرستان

5535

885360185

ابوطالب

محتشمى

انسانى

5535

885360090

فرزانه

بابك نيا

انسانى

5534

885360077

طاهره

خنجرى

اول دبيرستان

5516

875360198

سجاد

محمدى

تجربى

5502

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا