نتیجه رتبه برترهای کانون لنده در آزمون 19 مرداد ماه 97

  نتیجه رتبه برترهای کانون لنده در آزمون 19 مرداد ماه 97
  نامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
  بهنامدانشيازدهم تجربى7490
  رضافتحىدوازدهم تجربى6831
  سمانهاحمدىدوازدهم تجربى6826
  هانىتقوىدوازدهم تجربى6464
  زينبفتاحىچهارم تجربى6356
  مسعودنيك جودوازدهم تجربى6300
  پيمانحسينىدوازدهم تجربى6107
  عباسقديمىچهارم تجربى6074
  علىحسن زاده پاطاوهدوازدهم تجربى6032
  در دسته اخبار 637 بازدید

  دیدگاهی برای "نتیجه رتبه برترهای کانون لنده در آزمون 19 مرداد ماه 97" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.