برترین های کانون لنده در آزمون 21 مهر 91

  شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
  915360028مسعوداخلاقى نياچهارم تجربى7413
  885360006فريده دوستى چهارم تجربى7347
  875360052پيمان دانايى چهارم تجربى7165
  895360010صديقهرحمان نسبچهارم تجربى6934
  885360008زينب نظرى چهارم تجربى6933
  905360148رامينفتاحى دم تنگدوم تجربى6731
  895360067زيباعليدادىچهارم تجربى6621
  905360156بهنازدوستىاول دبيرستان6588
  895360089وحيدآهنين جانچهارم تجربى6577
  885360077طاهرهخنجرىچهارم تجربى6468
  905360285بهارهپورفتاحىاول دبيرستان6344
  895360033سهيلارنجبرچهارم تجربى6310
  885360042مهران فتاحى چهارم تجربى6289
  915360049مهسادانايىاول دبيرستان6245
  895360181الههفتحى دوكدوم تجربى6159
  915360030پيماناحمدىاول دبيرستان6132
  905360034عاطفهكرمى دره نارنجىسوم تجربى6120
  905360046سجادبهرامىچهارم تجربى6084
  885360082سيداعظمجعفرىچهارم تجربى6057
  895350097محسنعليدادى كتجچهارم رياضى6040
  895360027محدثهدانائىچهارم تجربى6025
  در دسته اخبار 1293 بازدید

  دیدگاهی برای "برترین های کانون لنده در آزمون 21 مهر 91" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.