برترین های کانون لنده در آزمون 1 دی ماه 96

  برترین های کانون لنده در آزمون 1 دی ماه 96
  نامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
  ام البنيندوستى كتجپنجم دبستان7296
  افشينعزيزى كتجچهارم تجربى7104
  بهنامدانشدهم تجربى7091
  مهسادادوندپنجم دبستان6946
  علىخالقى نژادىهشتم6905
  هانىتقوىيازدهم تجربى6822
  سمانهاحمدىيازدهم تجربى6789
  سيده زهراميرىيازدهم تجربى6641
  رضافتحىيازدهم تجربى6586
  علىياوريانچهارم تجربى6550
  علىخليلى پورششم دبستان6541
  فهيمهاقازادهچهارم تجربى6492
  زينبفتاحىچهارم تجربى6465
  مسعودنيك جويازدهم تجربى6432
  سينامحمدى مال آخوندچهارم تجربى6401
  محمد رضادانايىهشتم6389
  نيماتقوى نژادچهارم تجربى6387
  پرديسرضايىنهم6246
  سيده شيواموسوىهشتم6200
  زينبخنجرىيازدهم تجربى6196
  احمدرضاويسىدوم دبستان6176
  حميدرضايونسىچهارم تجربى6116
  زهرامرادىنهم6096
  شيوانوروزىچهارم تجربى6084
  فاطمهكريمىنهم6059
  علىحسن زاده پاطاوهيازدهم تجربى6049
  ياسينفتحىچهارم تجربى6034
  محمدرواىچهارم تجربى6011
  محبوبهمحبوبىيازدهم تجربى6004
  در دسته اخبار 1308 بازدید

  دیدگاهی برای "برترین های کانون لنده در آزمون 1 دی ماه 96" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.