یزدان پرست

 • اخبارPhoto of برترین های کانون لنده در آزمون ۲۰ تیر ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۲۰ تیر ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز بهنامدانشتجربى نظام جدید۷۲۸۵مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۶۵۷سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۶۵۲زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۶۲۹۵آناهیتاشفایى دوکتجربی نظام قدیم۶۲۰۰فاطمهدوستى کتجانسانى نظام جدید۶۱۸۰علىحسن زاده پاطاوهتجربى نظام جدید۶۰۶۰حسینضرغامى طیبىتجربى…

  بیشتر بخوانید »
 • اخبارPhoto of برترین های کانون لنده در آزمون ۶ تیر ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۶ تیر ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز بهنامدانشتجربى نظام جدید۶۶۸۶زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۶۳۳۲سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۲۶۱مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۲۱۲سینامحمدى زادهتجربى نظام جدید۶۰۷۹هانىتقوىتجربى نظام جدید۶۰۵۶فاطمهیونسى کتجیازدهم علوم انسانى۶۰۲۵دانلود برنامه راهبردی کانون…

  بیشتر بخوانید »
 • اخبارPhoto of برترین های کانون لنده در آزمون ۲۳ خرداد ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۲۳ خرداد ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز بهنامدانشتجربى نظام جدید۷۱۳۸زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۶۹۰۸سیده سارایزدان پرستششم دبستان۶۷۳۳مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۴۲۹سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۴۱۰زیباعلى زادهدهم علوم انسانى۶۲۷۵سیده شکیلاآذربخشتجربى نظام جدید۶۲۶۰آناهیتاشفایى دوکتجربی نظام…

  بیشتر بخوانید »
 • اخبارPhoto of برترین های کانون لنده در آزمون ۹ خرداد ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۹ خرداد ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۷۱۵۰زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۷۱۳۵سیده سارایزدان پرستششم دبستان۶۹۳۲فاطمهکریمىیازدهم تجربى۶۵۹۷هانىتقوىتجربى نظام جدید۶۵۶۵زهرامرادىیازدهم تجربى۶۴۰۱فرشتهبهزادىتجربى نظام جدید۶۳۵۵مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۳۴۱رخسارهپایانىتجربى نظام جدید۶۲۹۷مهسادادوندهفتم۶۲۸۹سروشسعیدىتجربى نظام جدید۶۱۶۱احمدمحمدى…

  بیشتر بخوانید »
 • اخبارPhoto of برترین های کانون لنده در آزمون ۲ خرداد ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۲ خرداد ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز آناهیتاشفایى دوکتجربی نظام قدیم۷۱۸۶سیده سارایزدان پرستششم دبستان۶۸۶۹سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۷۱۰مهسادادوندهفتم۶۵۵۶ام البنیندوستى کتجهفتم۶۴۹۱زیباعلى زادهدهم علوم انسانى۶۳۴۱هانىتقوىتجربى نظام جدید۶۳۲۱زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۶۲۵۹مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۱۳۲مهدیهرحمانى…

  بیشتر بخوانید »
 • اخبارPhoto of برترین های کانون لنده در آزمون ۲۶ اردیبهشت ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۲۶ اردیبهشت ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز سیده سارایزدان پرستششم دبستان۷۱۵۵ام البنیندوستى کتجهفتم۷۰۷۵فاطمهآذرهفتم۶۹۴۳زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۶۸۶۱زیباعلى زادهدهم علوم انسانى۶۷۶۰سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۷۴۳ابوالفضلمرادىنهم۶۶۴۴احمدمحمدى مال آخوندهفتم۶۵۹۹زینبقدسىتجربى نظام جدید۶۴۸۱مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۴۷۳تاراسلطانىهشتم۶۳۸۵مهدیهمشهدى زادههشتم۶۳۶۵فرخندهاحمدى…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن