برترین های کانون لنده890919

  • برترین های کانون لنده در آزمون ۱۹ آذر ۸۹

    شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 875360001سيد سعيد يزدان پرست چهارم تجربى7430875360052پيمان دانايى دوم تجربى7289885360046اسماء رحمانى پور چهارم انسانى7020885360035زيبافتاحىچهارم تجربى7000885360006فريده دوستى سوم تجربى6505875360182جواد يونسى كتج چهارم رياضى6436885360077طاهره خنجرى دوم تجربى6436885360000حسن عليدادى كتجچهارم تجربى6396895360025حسنشهريارىچهارم رياضى6393895360108مرتضىرضايىچهارم تجربى6369885360007سحر كبوترى سوم تجربى6356885360032محبوبه بختيارى چهارم تجربى6325885360213مصدقخليلى پورچهارم انسانى6302895360021سجادافراختهچهارم رياضى6263875360003فرزانه رحمانى پور سوم تجربى6234895360056اقدسدرخشان…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا