ثبت نام کانون

thumbl_960x308

با سلام به منظور رفاه حال و دسترسی در هر شرایطی و با توجه به شیوع بیماری کرونا و کمک به اینکه بدون خروج از منزل کارهای ثبت نام دانش آموزان را انجام بدیم امکان ثبت نام اینترنتی را فراهم کردیم .دانش آموزان می توانند مدارک خود را ازطریق واتساپ برای ماارسال نموده که بعد از ارزیابی مدارک ترتیب ثبت نام آنها داده می شود تا بدون دغدغه بتوانند با شرایط ایمن کار ثبت نام خود را انجام دهند . 

 

دکمه بازگشت به بالا