اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 5 اردیبهشت 93 پایه

سلام در این پست برترین های کانون لنده930205 را جهت اطلاع عموم منتشر می کنم .
لیست دانش آموزان کنکوری و پایه را به صورت جداگانه قرار دادم . 

دانش آموزان کنکوری

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
صدیقهرحمان نسبچهارم تجربى7186
زینبنظرىچهارم تجربى6965
طاهرهخنجرىچهارم تجربى6711
فرشادمحمدى زادهچهارم تجربى6537
مسعودضرغامىچهارم تجربى5991
بتولکبوترى کتجچهارم تجربى5883
ایمانگلستانى نسبچهارم تجربى5875
فریباافسردهچهارم انسانى5870
افسانهسعادت بخشمعمارى سوم5844
یاسینکریمى زاده مونهچهارم تجربى5809
سعیدهعلى زادهچهارم تجربى5800

دانش آموزان پایه :

نامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
كورشنعمت پورمونهسوم تجربى7339
مهسادانايىدوم تجربى7338
بهنازدوستىدوم تجربى7262
فاطمهخنجرىسوم تجربى7207
زينبفتاحىسوم راهنمايى7103
الههنصيرىسوم راهنمايى7097
علىياورياناول دبيرستان6760
بهارهپورفتاحىدوم تجربى6735
زهراجرندهاول دبيرستان6634
امينكرمى دره نارنجىدوم تجربى6550
آرشهمتى نژادسوم تجربى6533
شيوانوروزىسوم راهنمايى6438
فهيمهاقازادهاول دبيرستان6398
ياسينرهبرى مهراول  متوسطه 16367
زينبجرندهاول دبيرستان6195
زهراكاظمىسوم راهنمايى6134
غزلضربى طلاگهدوم تجربى6039
برترین های کانون لنده930205
برترین های کانون لنده930205

جهت ارتباط با ما اینجا کلیک کنید

جهت پرداخت بدهی اینجا کلیک کنید

جهت ورود به تالار گفتمان یزدان پرست کلیک کنید

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا