اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 7 فروردین89

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
۸۸۵۳۶۰۰۴۶اسماءرحمانى پورسوم انسانى۶۸۹۱
۸۶۵۳۵۱۴۴۳مصطفىولى پورتجربى۶۸۸۲
۸۸۵۳۶۰۰۳۵زيبافتاحىسوم تجربى۶۷۹۰
۸۸۵۳۶۰۰۵۰محمدزمانى نسبانسانى۶۷۲۹
۸۸۵۳۶۰۰۰۰حسنعليدادى كتجسوم تجربى۶۳۴۷
۸۸۵۳۶۰۲۹۰رضيهشجاعى خوانسانى۶۳۱۴
۸۸۵۳۶۰۲۰۳شادىكاظمىسوم تجربى۶۱۶۲
۸۷۵۳۶۰۱۴۶قاسمتقى پورانسانى۶۱۵۷
۸۸۵۳۶۰۰۴۹افسانهمومنىتجربى۶۱۰۲
برترین های کانون لنده890107
برترین های کانون لنده۸۹۰۱۰۷

جهت ارتباط با ما اینجا کلیک کنید

جهت پرداخت بدهی اینجا کلیک کنید

جهت ورود به تالار گفتمان یزدان پرست کلیک کنید

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا