اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 22 آبان 88

شمارنده

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

تراز

885360006

فريده

دوستى

دوم تجربى

6869

865351443

مصطفى

ولى پور

تجربى

6730

885360000

حسن

عليدادى كتج

سوم تجربى

6674

885360046

اسماء

رحمانى پور

سوم انسانى

6633

885360049

افسانه

مومنى

تجربى

6600

875360022

محمود

پاکباز

تجربى

6547

885360035

زيبا

فتاحى

سوم تجربى

6518

875360052

پيمان

دانايى

اول دبيرستان

6502

875360003

فرزانه

رحمانى پور

دوم تجربى

6497

885360005

مژگان

سعيدى

سوم انسانى

6465

875360145

اسماعيل

رضوى

انسانى

6464

885360050

محمد

زمانى نسب

انسانى

6420

875360134

سليمه

محمدى

تجربى

6417

875360182

جواد

يونسى كتج

سوم رياضى

6406

875350156

فرشته

كريم زاده

رياضى

6353

885360023

فاطمه

ملك زاده

انسانى

6288

885360161

حميد

لشكرى پور

تجربى

6286

885360160

سجاد

سعيد نژاد مونه

انسانى

6273

875360146

قاسم

تقى پور

انسانى

6268

875360142

فرشاد

محمدى زاده

سوم راهنمايى

6200

885360020

عاطفه

موسوى نسب

سوم راهنمايى

6171

885360095

زهرا

عاليان

انسانى

6169

875360108

رضا

ميرى

دوم تجربى

6137

875360062

محمد

قديمى

رياضى

6129

875360001

سيد سعيد

يزدان پرست

سوم تجربى

6122

885360007

سحر

كبوترى

دوم تجربى

6101

875360152

حسين

صدرى

انسانى

6096

885360082

اعظم

جعفرى

دوم تجربى

5972

875360006

فرزانه

خردمند پور

تجربى

5920

885360129

سيد حسن

هاشمى

انسانى

5910

885360126

زينب

ولى پور

انسانى

5902

875360201

صابر

خالقى نژاد

تجربى

5901

885360085

خديجه

رحيمى

انسانى

5898

885360150

اعظم

دانايى

انسانى

5854

875360137

سكينه

نيازى

تجربى

5831

885360043

على رضا

ملك زاده

رياضى

5792

885360208

صديقه

كريمى زاده مونه

دوم تجربى

5792

885360152

ياسين

قاسمى

اول دبيرستان

5786

885360198

سيده پروانه

خرمى

انسانى

5768

885360073

سهيلا

خادم حسينى

تجربى

5758

885360034

سيمين دخت

كرمپور

دوم تجربى

5754

875360080

رقيه

آخش

دوم تجربى

5738

885360041

سعيد

رحمان نسب

سوم رياضى

5708

875360069

اسماعيل

شهريارى

رياضى

5704

875360071

سيد سبحان

يزدان پرست

پنجم دبستان

5695

885360011

فرزانه

يوسفى مفرد

انسانى

56

56

885360059

سعادت

برازيده

دوم رياضى

5646

885360032

محبوبه

بختيارى

تجربى

5637

875360184

اشرف

محمد خانى

تجربى

5591

885360203

شادى

كاظمى

سوم تجربى

5591

885360057

كاوس

درخواه

سوم رياضى

5586

885360224

صادق

نيك روش

دوم رياضى

5574

885360139

ایمان

نعمتی

تجربى

5571

885360149

مريم

آقازاده

انسانى

5561

885360116

حكيمه

كريمى

انسانى

5552

875360012

بنت الهدى

فتاحى زاده

انسانى

5516

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا