نتایج دانش آموزان برتر کانون لنده در آزمون 9 آبان 93

  نتایج دانش آموزان برتر کانون لنده در آزمون 9 آبان 93
  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
  رامینفتاحى دم تنگچهارم تجربى7722
  کورشنعمت پورمونهچهارم تجربى7308
  بهنازدوستىسوم تجربى7147
  مهسادانایىسوم تجربى7054
  ساسانحسینى کتجچهارم تجربى7002
  زینبفتاحىاول دبیرستان6971
  امینکرمى دره نارنجىسوم تجربى6886
  مسعودضرغامىچهارم تجربى6882
  افسانهمومنىچهارم تجربى6565
  پیماناحمدىسوم ریاضى6527
  زهراجرندهدوم تجربى6461
  محمدخنجرىسوم ریاضى6460
  فهیمهاقازادهدوم تجربى6435
  زهراجعفرىچهارم تجربى6386
  سید احسانموسوىچهارم تجربى6378
  بهارهپورفتاحىسوم تجربى6277
  فائزهزمانى نسبچهارم تجربى6235
  فرشادمونه زاذهچهارم تجربى6158
  غزلضربى طلاگهسوم تجربى6101
  نجمهحقىسوم تجربى6097
  در دسته اخبار 1813 بازدید

  دیدگاهی برای "نتایج دانش آموزان برتر کانون لنده در آزمون 9 آبان 93" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.