بهترین های کانون لنده در 6 مرداد 91

  شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
  875360052پيمان دانايى چهارم تجربى7573
  885360077طاهرهخنجرىچهارم تجربى7017
  895360010صديقهرحمان نسبچهارم تجربى6892
  895350097محسنعليدادى كتجچهارم رياضى6858
  905360055فاطمهخنجرىدوم تجربى6699
  905360034عاطفهكرمى دره نارنجىسوم تجربى6630
  895360073صفيهناميان نژادچهارم تجربى6285
  895360059كاملدارابىچهارم رياضى6021
  در دسته اخبار 803 بازدید

  دیدگاهی برای "بهترین های کانون لنده در 6 مرداد 91" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.