آزمون ها ,آزمون کانون قلم چی ,قلم چی لنده

 • اخبارIMG 1193 440x235 - دانش آموزان ممتاز کانون لنده در آزمون 3 اردیبهشت 95

  دانش آموزان ممتاز کانون لنده در آزمون 3 اردیبهشت 95

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز مهسادانایىچهارم تجربى7694افشینفتحىسوم تجربى7376بهنازدوستىچهارم تجربى7322حمیدهنیک جوچهارم تجربى7062سید محمد سعیدسبحانى خواهسوم تجربى7019پیماناحمدىچهارم ریاضى6948سمیراپرتاهچهارم تجربى6942رخسارهپایانىهشتم6804ریحانهعظیمى فرچهارم تجربى6763سیده سیماتقوى نژادنهم6749فرشادمونه زاذهچهارم تجربى6725مهرشاددانایىدوم تجربى6722آرمانعزیزىچهارم تجربى6657سمانهاحمدىنهم6582امینکرمى دره نارنجىچهارم تجربى6579افشینعزیزى…

  بیشتر بخوانید »
 • اخبارxdelimehrejan 79 440x235.jpg.pagespeed.ic .f8pSLEK1MC - دانش آموزان ممتاز کانون لنده در آزمون 20 فروردین 95

  دانش آموزان ممتاز کانون لنده در آزمون 20 فروردین 95

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز سید محمد سعیدسبحانى خواهسوم تجربى7320افشینفتحىسوم تجربى7303بهنازدوستىچهارم تجربى7202مهسادانایىچهارم تجربى7192حمیدهنیک جوچهارم تجربى6975بهنامدانشهشتم6853ام البنیندوستى کتجسوم دبستان6775سید احسانموسوىچهارم تجربى6769علىیاوریانسوم تجربى6679ریحانهعظیمى فرچهارم تجربى6665شهابنعمتىهشتم6623مهدیهرحمانى پورهشتم6615پیماناحمدىچهارم ریاضى6611عاطفهشمشیرىچهارم تجربى6608سمیراپرتاهچهارم تجربى6601سمانهاحمدىنهم6576غزلضربىچهارم تجربى6532سینامحمدى…

  بیشتر بخوانید »
 • برترین های کانون لنده در آزمون 7 فروردین 95

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز بهنازدوستىچهارم تجربى7823مهسادانایىچهارم تجربى7595سید محمد سعیدسبحانى خواهسوم تجربى6990افشینفتحىسوم تجربى6978امینکرمى دره نارنجىچهارم تجربى6845فرشادمونه زاذهچهارم تجربى6766پیماناحمدىچهارم ریاضى6701سمیراپرتاهچهارم تجربى6639حمیدهنیک جوچهارم تجربى6633سید احسانموسوىچهارم تجربى6527افشینعزیزى کتجچهارم تجربى6423فائزهزمانى نسبچهارم تجربى6386محمد…

  بیشتر بخوانید »
 • برترین های کانون لنده در آزمون 14 اسفند 94

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز مهسادانایىچهارم تجربى7333بهنازدوستىچهارم تجربى7323حمیدهنیک جوچهارم تجربى7183سید محمد سعیدسبحانى خواهسوم تجربى7137مهرشاددانایىدوم تجربى7105پیماناحمدىچهارم ریاضى6893زینبفتاحىدوم تجربى6795افشینفتحىسوم تجربى6782سمیراپرتاهچهارم تجربى6780بهنامدانشهشتم6661مهدیهرحمانى پورهشتم6661حمیدرضایونسىدوم تجربى6653سمانهاحمدىنهم6638شهابنعمتىهشتم6624امینکرمى دره نارنجىچهارم تجربى6563کوثرامیرى زادههشتم6512زهراجرندهسوم تجربى6487سید احسانموسوىچهارم تجربى6467علىخالقى…

  بیشتر بخوانید »
 • برترین های کانون لنده در آزمون 23 بهمن 94

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز مهسادانایىچهارم تجربى7476مهرشاددانایىدوم تجربى7310سید محمد سعیدسبحانى خواهسوم تجربى7293بهنازدوستىچهارم تجربى7225افشینفتحىسوم تجربى7184بهنامدانشهشتم6896رخسارهپایانىهشتم6858امینکرمى دره نارنجىچهارم تجربى6839محمد رضامحمدى اصلچهارم تجربى6740ام البنیندوستى کتجسوم دبستان6695علىیاوریانسوم تجربى6683حمیدهنیک جوچهارم تجربى6641سید احمدرضاعلى زادهچهارم…

  بیشتر بخوانید »
 • اخبار20151002 075724 - برترین های کانون لنده در آزمون 9 بهمن 94

  برترین های کانون لنده در آزمون 9 بهمن 94

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز بهنازدوستىچهارم تجربى7556مهسادانایىچهارم تجربى7382مهرشاددانایىدوم تجربى7373حمیدهنیک جوچهارم تجربى7146زینبفتاحىدوم تجربى7022ریحانهعظیمى فرچهارم تجربى6990افشینفتحىسوم تجربى6920سید محمد سعیدسبحانى خواهسوم تجربى6874امینکرمى دره نارنجىچهارم تجربى6701سمیراپرتاهچهارم تجربى6615زهرانظرىدوم تجربى6581پیماناحمدىچهارم ریاضى6497سید احمدرضاعلى زادهچهارم تجربى6490غزلضربىچهارم…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا