سید غلامرضا یزدان پرست

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی
 • اخبارتصویر برترین های کانون لنده در آزمون ۹ خرداد ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۹ خرداد ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۷۱۵۰زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۷۱۳۵سیده سارایزدان پرستششم دبستان۶۹۳۲فاطمهکریمىیازدهم تجربى۶۵۹۷هانىتقوىتجربى نظام جدید۶۵۶۵زهرامرادىیازدهم تجربى۶۴۰۱فرشتهبهزادىتجربى نظام جدید۶۳۵۵مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۳۴۱رخسارهپایانىتجربى نظام جدید۶۲۹۷مهسادادوندهفتم۶۲۸۹سروشسعیدىتجربى نظام جدید۶۱۶۱احمدمحمدى…

  بیشتر بخوانید »
 • اخبارتصویر برترین های کانون لنده در آزمون ۲ خرداد ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۲ خرداد ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز آناهیتاشفایى دوکتجربی نظام قدیم۷۱۸۶سیده سارایزدان پرستششم دبستان۶۸۶۹سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۷۱۰مهسادادوندهفتم۶۵۵۶ام البنیندوستى کتجهفتم۶۴۹۱زیباعلى زادهدهم علوم انسانى۶۳۴۱هانىتقوىتجربى نظام جدید۶۳۲۱زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۶۲۵۹مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۱۳۲مهدیهرحمانى…

  بیشتر بخوانید »
 • اخبارتصویر برترین های کانون لنده در آزمون ۲۶ اردیبهشت ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۲۶ اردیبهشت ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز سیده سارایزدان پرستششم دبستان۷۱۵۵ام البنیندوستى کتجهفتم۷۰۷۵فاطمهآذرهفتم۶۹۴۳زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۶۸۶۱زیباعلى زادهدهم علوم انسانى۶۷۶۰سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۷۴۳ابوالفضلمرادىنهم۶۶۴۴احمدمحمدى مال آخوندهفتم۶۵۹۹زینبقدسىتجربى نظام جدید۶۴۸۱مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۴۷۳تاراسلطانىهشتم۶۳۸۵مهدیهمشهدى زادههشتم۶۳۶۵فرخندهاحمدى…

  بیشتر بخوانید »
 • اخبارتصویر برترین های کانون لنده در آزمون ۱۹ اردیبهشت ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۱۹ اردیبهشت ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز زیباعلى زادهدهم علوم انسانى۶۹۵۸ام البنیندوستى کتجهفتم۶۹۲۵فاطمهآذرهفتم۶۸۱۶ابوالفضلمرادىنهم۶۷۸۷سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۷۳۸سیده سارایزدان پرستششم دبستان۶۶۳۸مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۲۲۷سیده شکیلاآذربخشتجربى نظام جدید۶۱۱۶زهرامرادىیازدهم تجربى۶۰۳۸

  بیشتر بخوانید »
 • اخبارتصویر برترین های کانون لنده در آزمون ۱۲ اردیبهشت ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۱۲ اردیبهشت ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز فاطمهآذرهفتم۷۰۴۴سیده سارایزدان پرستششم دبستان۷۰۰۴فرزادمحمدى زادهیازدهم تجربى۶۹۴۱زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۶۷۸۱ام البنیندوستى کتجهفتم۶۷۳۸هانىتقوىتجربى نظام جدید۶۷۰۳سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۶۲۵احمدمحمدى مال آخوندهفتم۶۵۳۴ابوالفضلمرادىنهم۶۴۹۳مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۴۳۹مهسادادوندهفتم۶۳۹۴فاطمهکریمىیازدهم تجربى۶۳۴۶مهدیهمشهدى زادههشتم۶۲۸۷ابوالفضلزارعى…

  بیشتر بخوانید »
 • اخبارتصویر برترین های کانون لنده در آزمون ۲۹ فروردین ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۲۹ فروردین ۹۹

  آزمون دادن در شرایط دشوار در روستای قیام از توابع شهرستان لندهhttp://www.kanoon.ir/Article/262844 نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز فاطمهآذرهفتم۷۰۳۰سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۹۹۴حسینعلیارپوردهم علوم انسانى۶۹۳۹ابوالفضلمرادىنهم۶۶۹۵فرشتهبهزادىتجربى نظام جدید۶۶۶۷تاراسلطانىهشتم۶۶۱۸ام البنیندوستى کتجهفتم۶۶۰۰مسعودنیک…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا