اخبار

برترین‌‌‌های کانون دهدشت در 16 اردیبهشت 90

برای مشاهده لیست ترازهای بالای 6000 نمایندگی دهدشت ادامه مطلب را مطالعه فرمایید.

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز 
885351092نرگسساداتىدوم ریاضى7606
875350207حسنرهنماچهارم ریاضى7282
855350090فرزانهمکینىچهارم تجربى7278
885350129فاطمهبدرقهچهارم ریاضى7218
875350420مجتبىالهام فرچهارم تجربى7048
865350262وحیدرادچهارم ریاضى7039
885350074سجادفقیهى نژادسوم تجربى7020
875350760سجادخالقى نژادچهارم ریاضى6989
885351113طیبهرهنماچهارم تجربى6924
865350152افسانهآروینچهارم تجربى6870
865350220کوثرپرنگچهارم تجربى6848
875350029زینبفریدونىچهارم تجربى6838
885350079سیدعمارموسوى نژادچهارم تجربى6824
895350308فرزانهفتحىدوم تجربى6824
885350361سعیدجمال زادهچهارم تجربى6796
875350656سمیراجوادپورچهارم تجربى6787
865350309صفیهفتحىچهارم تجربى6772
885350082ابراهیمپارساپیلىچهارم تجربى6770
875350431سامانفتحىچهارم تجربى6735
895350072وحیدخوبانى پیراسپیدىچهارم تجربى6728
885351233سیماامامى فرسوم تجربى6727
895350156سیده محبوبهتوفیقى نسبدوم تجربى6721
865351066وحیدگنجیانىدوم تجربى6716
885350366منیژهابراهیمى مجاهچهارم انسانى6708
895350763امیدپرورشکامپیوتر دوم6683
886260119ابراهیمراستینچهارم تجربى6677
895350892زیبافتاحىچهارم تجربى6672
875350268مهدىمساوات پورچهارم تجربى6656
895350070خدیجهاوستادسوم تجربى6638
885350065حمیدحجت دوستچهارم ریاضى6596
865350425الههیغمایىچهارم تجربى6588
895350836مهدىپرویزى فرچهارم تجربى6565
875350758فریباعلى پورچهارم تجربى6559
885350232حامدربانىسوم تجربى6486
875350249رضواندانشورسوم تجربى6483
865350223امیر حسینفروزانچهارم تجربى6425
865351510سیده طاهرهخردمند واعظچهارم تجربى6410
885350374سیدمجتبىپورجعفرىچهارم ریاضى6393
865351252اعظمخادمىچهارم تجربى6391
895350861آریامیتراخرمىاول دبیرستان6379
895350144سیدمهدىروستااول دبیرستان6337
885350102نرگسحیدرى زادهچهارم انسانى6335
896260006کتایون الساداتفلاحیاناول دبیرستان6327
885350181مجتبىفتحىچهارم ریاضى6322
855350122پروینجنتى فردچهارم تجربى6311
865350683ناهیدپرندوارچهارم تجربى6308
895350083فهیمهآزادواراول دبیرستان6295
875350216سیده پریسادانشمندچهارم تجربى6291
865350971حامدجمشیدىچهارم ریاضى6266
875351010فرشادغفارفردسوم ریاضى6259
875350255حمیدحافظىچهارم ریاضى6255
885350122سوسننجاتىدوم تجربى6253
875350740ستارخنجرىچهارم ریاضى6240
895350433سیدمهدىده یودهسوم ریاضى6216
885350317کاظمعلیرضائىچهارم تجربى6214
885350267محسنتقى زادهسوم تجربى6205
895350111اسماءنمازىسوم تجربى6167
896260102کبرىتقوى اصلطراحى و دوخت سوم6161
885350020حمیدرخسارىچهارم انسانى6148
875350880نیمافتاحى اصلاول دبیرستان6143
895350870لیلاافسرپورسوم تجربى6139
895350217سحربادروجچهارم تجربى6136
896260023طیبهمرادى الوندچهارم تجربى6120
885350458جوادفتحىچهارم تجربى6117
885350896ایرانریحان زادهچهارم تجربى6108
885350312هوشنگرازدشتچهارم تجربى6096
896260015سولمازحسینى الونددوم ریاضى6092
885350073اشکانبرومندزادهسوم تجربى6089
885350683فرشیدنریمانىسوم انسانى6079
886260014زهرهخوش قدمچهارم انسانى6054
875350932زهراروان بخشکامپیوتر سوم6047
895350865فریبامدبرىسوم تجربى6047
895350773الهامبژمچهارم انسانى6042
895350094راضیهرهبرىسوم تجربى6040
875350231سیدمحمدجوادموسوى عارفچهارم تجربى6036
895350633علىتوفیقى اصلچهارم تجربى6027
875350000طیبهخرمچهارم تجربى6006
886260102سیده نجمهزکى نژاددوم تجربى6005
875350774اشکانخشنواطاهردوم تجربى6004

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته‌‌‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می‌کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه‌‌‌های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا