مشاهده آرشیو سالانه:
  1397
  ماه می گویدحسین
    ماه می گویدحسین باآه می گویدحسین آیه آیه حضرت الله می گوید حسین نارمی گویدحسین گلزارمی گویدحسین شاه مردان [...]
  مهارت های مطالعه
  مهارت های مطالعه وقتی توسعه می یابد که دانش آموز بتواند به طور فردی برای خود برنامه ریزی موثر داشته [...]
  0
  مطالعه
  8-سعی کنید شکست ها وناکامی ها را به گردن این وآن نیندازید .اصلا توجیه نکنید ، در هنگام شکست واقع [...]
  0
  مطالعه
  سعی کنید در گروه ها شرکت کنید چرا که در گروه ها چندین نفر با هم همفکر میشوند. شاید بعضی [...]
  0
  مطالعه
  خودتان را محدود به روش مطا لعه ای که به طور اتفاقی و به صورت سنتی بر گزیده اید نکنید [...]
  0
  روش مطالعه
  مشاهده کنید . از دیگران سوال کنید ،سپس دست به انتخاب بزنید . یعنی با اطلاعات روش خود را انتخاب [...]
  0
  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.