نفرات برتر کانون لنده در آزمون 21 مهر 96

  نفرات برتر کانون لنده در آزمون 21 مهر 96
  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز 
  ام البنیندوستى کتجپنجم دبستان7409
  بهنامدانشدهم تجربى6987
  سمانهاحمدىیازدهم تجربى6659
  مهسادادوندپنجم دبستان6592
  علىخالقى نژادىهشتم6566
  مهرانفتاحىچهارم تجربى6500
  فهیمهاقازادهچهارم تجربى6450
  حمیدرضایونسىچهارم تجربى6425
  سیده زهرامیرىیازدهم تجربى6408
  هانىتقوىیازدهم تجربى6372
  رضافتحىیازدهم تجربى6147
  زینبخنجرىیازدهم تجربى6115
  فریدبادفریازدهم تجربى6110
  نیماتقوى نژادچهارم تجربى6101
  رخسارهپایانىدهم تجربى6089
  علىیاوریانچهارم تجربى6062
  نگارصدرىیازدهم تجربى6046
  شیوانوروزىچهارم تجربى6044
  حسینقاسمىهشتم6031
  کبرىولى زادهچهارم انسانى6030
  سید سبحان یزدان پرست چهارم تجربى6020
  در دسته اخبار 296 بازدید

  دیدگاهی برای "نفرات برتر کانون لنده در آزمون 21 مهر 96" درج نشده است.

  *

  code

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.
  نماد اعتماد
  نماد اعتماد
  نماد ساماندهی
  نماد ساماندهی